کوتوال (اشعار احمدیزدانی)

نیست انسان جز زبان و گفتگو.

کوتوال (اشعار احمدیزدانی)

نیست انسان جز زبان و گفتگو.

کوتوال  (اشعار احمدیزدانی)

بنام خدا


تنگه ی واشی ام و گـــــردنه ی حیـــرانم

مستی نیمه شب و ذِکرِ سحـــرگاهــــانم

ناز دنیـــای بنـــــانم ، هنــــر فـــــرشچیان

شعــــر پروین و فـــــروغم، قــــدح قوچانم

غــــزل حافظــــــم و مثنـــــــوی مـــــولانا

تخت جمشیدم و چون گوشه ای از ایرانم

می خوری باده فروشم ، دل عاشق دارم

بنده ای منتظــــرم ، کـــولی سرگـــردانم

برج میـــلاد نگاهـــم به جهان انسانیست

کــــوتوالـــم من و از خِطّه ی کـــوهستانم

احمدیزدانی(کوتوال)

پیام های کوتاه
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
نویسندگان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مرجع شیعه حاکم و سرور» ثبت شده است

 

 

ای گستره وَ پهنـۀ ی گیتی وَ تـو صــــد دام

بر گـــــور دموکـــــراسی دنیــــا زده ای گام

دریوزگی و نوکری و خفّــت و خواری است

سهمش که شود با سخنــان تو ،کسی خـــام

با آنکه همه عمرتو باشد ،دو سه صـدســال

یک وحشی بی چون وچرائی تو ، عموسـام

جاســــوســـیِ یاران و رفیقــان شده کــارت

شیـــطان بـزرگـــی و دغلبـــــازی و بـــد نام

هستی تو عروسی که به هرحجلــه نهـد پای

دستــی چـدنی داری و صـــدکینــه به فرجـام

تبعیــــض نــژادی و چپـــــــاول هنــــــر تـــو

دادند به درصــــــــد نـودو نه به تو پیغـــــام

کارتو منافع طلبی ،جنـگ و جـــــــدال اسـت

افغان و عراق از تو خـراب است و ویتنـــام

داعـــــــش و سیاهـــــکاری و بمـــب اتـم تو

وقتیکه خدا خشم بگیــــــــرد ، شَـــوَدَت دام

میــــدان تشیّـــــــع نبــــود عــــــرصه گهِ تو

صبراست و بصیرت که کند دشمن خـود رام

با خـــــود رُحَمــــا ایم و اشـــــدّاءُ به کفّـــــار

با دوستـــیِ شیعــــــه شـــــود غلغلـــــه آرام

این مملکت حضرت صاحب و نه حرف است

دیدی به طبس قطره ای از اشک شب هنگام

احمدیزدانی

کوتوال

  • احمد یزدانی
چاه تاریخ

مثنـــــویهـــــای پاک دارم مـــــن

 
از ستم قلــــــب چاک دارم مــــن
 
نیســـت دیگـــر شراب عقده گشا
 
در رَگَم مِی چـــو تاک دارم مـــن
 
 
 
در جــــوانی ستــــاره باران بود
 
قلـــبِ شـــورو نشــاط ایران بود
 
تا کـــه لـــــذّت بـرم ازاو گفتنـــد
 
یک شهیـــــــد و پلاک دارم مــن
 
 
 
بسته دست و گشـاده شـــــد بازو
 
کـــرده بر لشکــــر خمینـــــی رو
 
گفته ام مــن که اهــــل اسلامــــم
 
منطـــــق دین مــلاک دارم مـــــن
 
 
 
پا بـمیــــدان انـقـــــلاب افـتـــــــاد
 
نِگَهَـــــم ســـــوی آفتــــاب افتـــاد
 
حــــرفهـــای امــــام حرف حساب
 
ریشه در عمــق خـــاک دارم مــن
 
 
 
شادمــان رفتــــه ام بـه اردویــش
 
وای از خنجــــر دو ابـرویـــــــش
 
زده زانــو نمـــــوده ام تعظیــــــم
 
یــادِ آن روز پــاک دارم مـــــــــن
 
 
 
رفــــــت ذلّــــــت و آبــرو آمـــــد
 
آب رفتـــه بســـوی جـــــو آمــــد
 
رهبــــرِ نازنیـــن و ســــرور من
 
با حضورش چه بـاک دارم مــــن
 
 
 
کشــور دین و دل ز جا برخاست
 
کرد مـلّت هـر آنچه را میخواست
 
مـرجعِ شیعــه حاکــــم و ســـرور
 
بویِ گــل عــطـــــرناک دارم مــن
 
 
 
حالیــه دارم این دعــــای بلنــــــد
 
ای خــدا بر شـــــرافتت سوگنــــد
 
دســــت آل سعـــــود را بــربنــــد
 
رندم وسینـه  چـــــاک دارم مـــن
 
 
 
ای جوانان پاک کشــــور مــــــن
 
تیـــغ تیــــزیدو جنستــان آهـــــن
 
هســـت صــــدّام عبـــــرت تاریخ
 
یادی از یک هــــلاک دارم مــــن
 
 
قطعاً آلِ سعــود یک عقــــده است
 
عالَــم دین دچار یک غُــــدّه است
 
میکنـــد ســــرنگــــون یقین دادار
 
بهـــرِ فــــرعـــون مغاک دارم من
احمدیزدانی
(کوتوال)
 
 
  • احمد یزدانی